Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
post thumbnail

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dane teleadresowe

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Informacja: +48 (81) 445 41 01

Krótka charakterystyka uczelni

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Nauka prowadzona jest tu na 8 wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, na ponad 55 kierunkach studiów. Obecnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiuje ok. 12 000 osób, zaś dyplom ukończenia studiów otrzymało do tej pory ponad 110 000 absolwentów.

Przejdź na stronę uczelni