Mediacja jako forma rozwiązywania sporów - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Mediacja jako forma rozwiązywania sporów

Skrócony opis

Obejrzyj drugą część, poświęconą zagadnieniu mediacji i jej mechanizmom. Poznaj lepiej nowoczesne metody rozwiązywania sporów i przekonaj się, jak ważna jest rola mediacji w życiu codziennym i w praktyce współczesnego sądownictwa. Obejrzyj ten film i dowiedz się więcej.

Zagadnienia

1. Mediacja jako forma rozwiązywania sporów – pojęcie.
2. Miejsce mediacji w polskim porządku prawnym.
3. Zasady mediacji: dobrowolność, poufność, akceptowalność, autonomia konfliktu.
4. Zasady wyznaczające pozycję mediatora w mediacji: bezstronność, niezależność, neutralność, bezinteresowność.
5. Funkcja mediacyjna – pojęcie.
6. Katalog podstawowych funkcji mediacyjnych realizowanych przez mediatora w mediacji.
7. Technika mediacyjna – pojęcie.
8. Katalog podstawowych technik mediacyjnych służących do realizacji funkcji mediacyjnych przez mediatora.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady