Modelowanie numeryczne sieci neuronów biologicznych - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Modelowanie numeryczne sieci neuronów biologicznych

Skrócony opis

Ja wygląda komórka nerwowa? Jaka jest jej moc obliczeniowa potrzebna do zamodelowania całego mózgu? Co to jest model Hodkinga-Huxleya? Czy można rozwiązać nierozwiązywalne układy równań? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie właśnie w tym filmie!

Zagadnienia

1. Budowa komórki nerwowej jako podstawowej jednostki obliczeniowej w mózgu.
2. Model Hodgkina-Huxleya komórki nerwowej.
3. Zgodność modelu Hodgkina-Huxleya z ekperymentem.
4. Rozwiązywanie numeryczne nierozwiązywalnych
analitycznie układów równań.
5. Modelowanie numeryczne i symulacja dynamiki
rozległych sieci neuronów biologicznych.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady