Numerical simulation of the novel coronavirus spreading – some insights from business and economy environment - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Zobacz inne Wykłady