Obywatelstwo europejskie - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Skrócony opis

Wszyscy jesteśmy obywatelami europejskimi, ponieważ posiadamy obywatelstwo Unii Europejskiej. Do naszych europejskich praw należy m.in. możliwość swobodnego przemieszczania się po terytoriach państw członkowskich, a także możliwość korzystania z pełnej ochrony konsularnej i dyplomatycznej. Dowiedz się, jakie są podstawy prawne obywatelstwa europejskiego oraz jakie inne gwarancje prawne Cię obejmują, obejrzyj ten film!

Zagadnienia

1. Podstawy prawne obywatelstwa europejskiego.
2. System gwarancji prawnych związanych z obywatelstwem
europejskim.
3. Prawa jednostki związane z obywatelstwem europejskim.
4. Problemy prawne związane z obywatelstwem europejskim.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady