Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina z 1959 r. - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina z 1959 r.

Skrócony opis

Nasze miasto skrywa w swojej przestrzeni naprawdę fascynującą historię! Jesteś ciekaw, jak tuż po wojnie wyglądał Lublin i jakie były plany jego rozwoju? Czym zajmowała się Lubelska Pracownia Urbanistyczna i w jaki sposób planowany był rozwój modernistycznego Lublina? Obejrzyj ten film i poznaj kulisy powstawania nowego Lublina!

Zagadnienia

1. Układ przestrzenny przedwojennego Lublina.
2. Historyczne przesłanki powstania planu nowego Lublina w 1959 r.
3. Powołanie Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej.
4. Ogólne złożenia planu zagospodarowania m. Lublina z 1959 r.
5. Szczegółowe rozwiązania planistyczne.
6. Perspektywa.
7. Praktyczna realizacja założeń planu z 1959 r.
8. Podsumowanie – rola planu z 1959 r. w rozwoju miasta Lublina.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady