Proces ustawodawczy w Polsce - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Proces ustawodawczy w Polsce

Skrócony opis

Proces przyjęcia ustawy przez Parlament to zazwyczaj bardzo skomplikowany proces, składający się z wielu etapów. Jeśli jesteś zainteresowany, jak wygląda droga każdej ustawy, bez względu na to, czy wejdzie ona w życie, czy też nie, obejrzyj ten wykład.

Zagadnienia

1. Pojęcie projektu ustawy i ustawy.
2. Prawo inicjatywy ustawodawczej – podmioty uprawnione,
warunki skorzystania.
3. Postępowanie ustawodawcze w Sejmie:
a. tzw. czytania projektu ustawy,
b. rola komisji sejmowych,
c. posiedzenia plenarne,
d. harmonogram i organizacja prac sejmowych.
4. Postępowanie ustawodawcze w Senacie.
5. Kompetencje Prezydenta odnoszące się do uchwalonej
ustawy:
a. podpisanie ustawy – forma podpisu,
b. skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego –
możliwe orzeczenia i ich skutki,
c. wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm,
czyli tzw. veto – tryb rozpatrzenia przez Sejm.
6. Publikacja ustawy – elektroniczne dzienniki urzędowe.
7. Publiczne systemy informacji o prawie.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady