Profesorowie w cieniu: Sylwetki z dziejów UMCS - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Profesorowie w cieniu: Sylwetki z dziejów UMCS

Skrócony opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został powołany do życia w trudnych czasach, w trzy miesiące po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej. Nasze Miasto skrywa wiele tajemnic i ciekawostek historycznych, o których naprawdę warto wiedzieć! Na przykład: twórcy Uniwersytetu zdawali sobie sprawę z ogromu trudności, jakie będą musieli pokonać przy jego organizacji, ale jak wtedy mówiono: „Maria Curie-Skłodowska też zaczynała od szopy, dlatego nie należy zrażać się brakiem odpowiednich na razie warunków”. Poznaj historie i sylwetki profesorów, którzy współtworzyli UMCS, a o których niewielu dziś pamięta.

Zagadnienia

1. Życie i trajektoria biograficzna Józefa Freytaga.
2. Życie i trajektoria biograficzna Juliusza Willaume.
3. Działalność Henryka Raabe na tle powstawania UMCS.
4. Działalność Adama Kerstena na tle „Solidarności”.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady