Promieniowanie jonizujące w medycynie - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Promieniowanie jonizujące w medycynie

Skrócony opis

Dowiedz się, czym jest promieniowanie jonizujące i jaka jest jego rola we współczesnej medycynie. Poznaj szkodliwe efekty promieniowania oraz to, w jaki sposób określane są jego odpowiednie dawki, które może tolerować i przyjmować ludzki organizm. Radioterapia, metody obrazowania medycznego – te i inne pojęcia oraz zagadnienia poznasz oglądając ten film.

Zagadnienia

1. Co to jest promieniowanie jonizujące?
2. Dlaczego promieniowanie jonizujące jest użyteczne w medycynie?
3. Druga twarz promieniowania – działanie szkodliwe.
4. Dawki promieniowania: graniczna dla ogółu ludności, dawka od promieniowania naturalnego.
5. Dawki typowe dla pacjentów w diagnostyce i terapii medycznej.
6. Porównanie ryzyka wynikającego z narażenia na promieniowanie jonizujące z innymi ryzykiem innych rodzajów aktywności człowieka.
7. Metody obrazowania medycznego korzystające z promieniowania – metody alternatywne.
8. Radioterapia: rodzaje – ich wady i zalety.
9. Czy możemy obejść się bez promieniowania jonizującego w medycynie?. Wnioski.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady