O przemianach społecznych we współczesnej Polsce Wschodniej - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

O przemianach społecznych we współczesnej Polsce Wschodniej

Skrócony opis

„Kontekst globalny to takie oddziaływania jak globalny rynek pracy, który spowodował, że żyjemy w świecie, w którym praca jest coraz bardziej elastyczna i coraz bardziej niepewna” – mówi prof. Agnieszka Kolasa-Nowak w ramach niniejszego wykładu. Dowiedz się, jakie perspektywy zawodowe czekają Cię na Lubelszczyźnie, poznaj istotę tożsamości regionalnej i przekonaj się, jak oceniana jest jakość życia w Polsce Wschodniej! Jakie są kierunki globalnych zmian społecznych? Jaki wpływ ma integracja Polski z Unią Europejską na funkcjonowanie naszego regionu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w tym filmie.

Zagadnienia

1. Współczesne kierunki globalnych zmian społecznych.
2. Przemiany w Polsce po transformacji systemowej.
3. Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na funkcjonowanie
polskich regionów.
4. Co oznacza peryferyjność w zglobalizowanym świecie.
5. Polska Wschodnia – ogólna charakterystyka.
6. Kryzys demograficzny Polski i regionów wschodnich.
7. Przyczyny i przejawy migracji z Polski Wschodniej.
8. Rynek pracy i perspektywy zawodowe młodych na
Lubelszczyźnie.
9. Tożsamość regionalna: stabilność i zmiany.
10. Subiektywne oceny jakości życia w województwach Wschodniej
Polski.
11. Przemiany aktywności społecznej i zaangażowania
obywatelskiego.
12. Podsumowanie: co zmienia się, a co pozostaje stabilne w Polsce
Wschodniej.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady