Rola żywienia w profilaktyce choroby Alzheimera - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Rola żywienia w profilaktyce choroby Alzheimera

Skrócony opis

Choroba Alzheimera prowadzi do poważnej degeneracji wielu obszarów mózgu, na czym najbardziej cierpią: kora śródwęchowa, hipokamp oraz kora nowa, jak również jądra podstawne, jądra szwu i miejsce sinawe. Do choroby Alzheimera może doprowadzić na przykład wieloletni, przewlekły stres oraz niepokój, które mogą mieć negatywny wpływ na mózg i w efekcie uszkodzić niektóre jego obszary. Bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat odpowiednio się odżywiać, gdyż dzięki specjalnej diecie możesz ochronić swój organizm przed tą chorobą. Obejrzyj ten film i dowiedz się, jak żyć długo, a przede wszystkim zdrowo!

Zagadnienia

1. Przyczyny rozwoju choroby Alzheimera.
2. Osoby w grupie ryzyka rozwoju ch.A.
3. Żywieniowe możliwości wpływania na spowolnienie rozwoju
ch.A.- ochrona centralnego układu nerwowego i układu
krążenia człowieka.
4. Inhibitory cholinoesteraz z żywności jako związki
ochraniające mózg człowieka.
5. Zalecenia żywieniowe w zakresie prewencyjnej roli
przeciwutleniaczy i inhibitorów cholinoesteraz w chorobie Alzheimera i innych typach schorzeń neurodegeneracyjnych.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady