Superkomputery, klastry i programowanie równoległe - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Superkomputery, klastry i programowanie równoległe

Skrócony opis

Komputery to fascynujące urządzenia. Warto znać sposób, w jaki zorganizowane są elementy tworzące komputer. Architektura komputera dotyczy przede wszystkim organizacji połączeń między pamięcią, urządzeniami wejścia-wyjścia oraz procesorem. Dowiedz się, na czym polega budowa klastrów komputerowych, oraz czym jest programowanie równoległe.

Zagadnienia

1. Współczesne architektury wieloprocesorowe klastry.
2. Potrzeba i znaczenie obliczeń wysokowydajnych.
3. Specyfika programowania równoległego.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady