Świętokradca. Przypadek Erazma Otwitonowskiego - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Świętokradca. Przypadek Erazma Otwitonowskiego

Skrócony opis

W 1630 roku w Lublinie miała miejsce epidemia dżumy, która pochłonęła niemal 5000 ofiar! Nasze Miasto skrywa wiele tajemnic i ciekawostek historycznych, o których naprawdę warto wiedzieć. Na przykład w połowie XVII w. Lublin uległ znaczącym zniszczeniom wskutek najazdów kozackich oraz potopu szwedzkiego.
Poznaj historię mniejszości religijnych w dawnym Lublinie oraz fascynującą historię Erazma Otwinowskiego. Dowiedz się, o co chodziło z konfliktami religijnymi w mieście oraz jak konstruowała się lubelska tolerancja religijna.

Zagadnienia

1. Sprawa Erazma Otwinowskiego.
2. Mniejszości religijne w dawnym Lublinie.
3. Konflikty religijne w mieście.
4. Tolerancja religijna Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady