„Szczególna była wtenczas postać Lublina.” Co widział Kajetan Koźmian? - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

„Szczególna była wtenczas postać Lublina.” Co widział Kajetan Koźmian?

Skrócony opis

W 1795 r. Lublin znalazł się pod zaborem austriackim… Nasze miasto skrywa wiele tajemnic i ciekawostek historycznych, o których naprawdę warto wiedzieć! Na przykład: podczas wspomnianego zaboru – Lublin był trzecim największym miastem, zaraz po Lwowie i Krakowie!
Poznaj historię życia Kajetana Koźmiana, który w swoich utworach zawarł unikalne i absolutnie wyjątkowe opisy Lublina.

Zagadnienia

1. Życie Kajetana Koźmiana
2. Działalność publiczna Kajetana Koźmiana
3. Twórczość literacka Kajetana Koźmiana
4. Wydarzenia historyczne obserwowane i współtworzone przez rodzinę Koźmianów

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady