Terroryzm współczesny – mity i fakty - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Terroryzm współczesny – mity i fakty

Skrócony opis

We współczesnym nam świecie nie ma miesiąca, w którym nie byłoby tragicznych w skutkach wydarzeń o charakterze terrorystycznym. Terroryzm jest zjawiskiem niejednoznacznym, ale wartym poznania i umiejętności określenia, na czym ono polega. Obejrzyj ten film i dowiedz się, jakie są typologie terroryzmu, na czym polegają jego struktury oraz w jaki sposób możemy przeciwdziałać terroryzmowi. Te i więcej informacji znajdziesz w tym wykładzie!

Zagadnienia

1. Niejednoznaczność terminu terroryzm (terroryzm a terror).
2. Istota i interpretacje terroryzmu.
3. Specyfika terroryzmu na tle pozostałych form przemocy
politycznej.
4. Typologie i dynamika terroryzmu.
5. Specyfika przekazu terrorystycznego (dwoistość celów).
6. Struktury terroryzmu w XXI w. (model sieciowy i franczyzowy).
7. Parametry terroryzmu transnarodowego.
8. Podstawowe metody przeciwdziałania terroryzmowi w XXI w.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady