Tradycja prawa rzymskiego - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Skrócony opis

Jeśli interesujesz się prawem, studiujesz je, bądź zamierzasz w przyszłości zostać prawnikiem, adwokatem, lub na przykład sędzią, to ważne, byś obejrzał ten film! Poznaj prawo rzymskie jako nie tylko system prawny starożytnych Rzymian, ale przede wszystkim istotne spoiwo i podstawę dla wielu późniejszych systemów prawnych! Obejrzyj ten film i dowiedz się więcej.

Zagadnienia

1. Prawo rzymskie – zakres znaczeniowy.
2. Prawo rzymskie jako system prawny starożytnych Rzymian.
3. Prawo rzymskie jako spoiwo ładu prawnego średniowiecznej i nowożytnej Europy.
4. Prawo rzymskie jako substrat nowoczesnych kodyfikacji prawnych.
5. Prawo rzymskie jako dyscyplina akademicka.
6. Prawo rzymskie jako zbiór wartości etycznych.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady