Zioła wczoraj i dziś (na przykładzie żeń-szenia) - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Zioła wczoraj i dziś (na przykładzie żeń-szenia)

Skrócony opis

Nie można nie docenić roli ziół w codziennym życiu i w profilaktyce zdrowia. Ich znaczenie było ogromne dla wczesnej medycyny oraz środków leczniczych przed XIX wiekiem. Pierwsze wzmianki pisane o żeń-szeniu pochodzą z I w. p.n.e., z dzieła “Korzenie i zioła Shennonga”. Dziś jest wykorzystywany jako jeden z ważnych składników produktów energetycznych. Poznaj siłę tkwiącą w ziołach, obejrzyj ten film!

Zagadnienia

1. Skrócona historia zielarstwa na świecie.
2. Znaczenie roślin zielarskich przed okresem syntezy środków leczniczych w XIX wieku i w okresie późniejszym.
3. Żeń-szeń właściwy i pięciolistny – występowanie i opis gatunków.
4. Znaczenie i miejsce żeń-szenia w starożytnej tradycyjnej medycynie chińskiej i północnoamerykańskiej.
5. Dzisiejsza wiedza na temat składu chemicznego oraz działania i zastosowania surowca żeń-szenia.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady