W walce z antybiotykoopornością drobnoustrojów - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

W walce z antybiotykoopornością drobnoustrojów

Skrócony opis

Antybiotykooporność jest przykrym skutkiem grzechów współcześnie wysoko rozwiniętej cywilizacji. Poznaj kontekst problemu lekooporności drobnoustrojów, bakterii i grzybów, które nieraz niepostrzeżenie atakują nasze organizmy. Dowiedz się jak walczyć z lekoopornością, poznaj swoje możliwości ochrony organizmu i walki z drobnoustrojami. Obejrzyj ten film i dowiedz się więcej!

Zagadnienia

1. Kontekst problemu lekooporności drobnoustrojów.
2. Przyczyny powstawania lekooporności bakterii i grzybów.
3. Czynniki wirulencji drobnoustrojów.
4. Charakterystyka grzybów zrodzaju Candida.
5. Walka z lekoopornością.
6. Konieczność poszukiwań nowych terapii przeciw-
mikrobiologicznych.
7. Aktywność naukowa w kontekście walki z opornością
drobnoustrojów na antybiotyki.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady