Marek Babicz - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Marek Babicz

  • dr hab. Marek Babicz, prof. nadzw. UP
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w zakresie zootechniki – genetyki i hodowli świń. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na hodowli i chowie trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności świń i hodowli zachowawczej rasy puławskiej.
Jednym z największych osiągnięć naukowych Profesora jest dokonanie charakterystyki genetycznej i fenotypowej świń rasy puławskiej w hodowli zachowawczej. Pozwala to na doskonalenie programu ochrony zasobów genetycznych tej rasy, jest również pomocne w działaniach mających na celu umiejscowienie rasy puławskiej w szeroko rozumianej produkcji tuczników w chowie masowym na terenie całej Polski – z możliwością tradycyjnych wyrobów wieprzowych na rynku krajowym i zagranicznym.

Wybrane publikacje naukowe

1. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Kasprzyk A., Kropiwiec K. 2017. Analysis af maternal traits in native Puławska sows of known genotype (ins/del) at the PRL locus. Annals of Animal Science, 17 (1), 131-142.
2. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A. 2016. Reproductive performance of native Pulawska and high productivity Polish landrace sows in the context of stress during the period of early pregnancy. Reproduction in Domestic Animals, 51 (1), 91-97.
3. Babicz M., Pastwa M., Skrzypczak E., Buczyński J.T. (2013). Variability in the melanocortin 1 receptor (MC1R) gene in wild boars and local pig breeds in Poland. Animal Genetics, 44 (3), 356-358.
4. Babicz M., Kamyk P., Stasiak A., Pastwa M. (2009). Opportunities to use Puławska pigs for heavy fattener production. Annals of Animal Science, 9 (3), 259-268.
5. Babicz M., Pierzchała M., P. Urbański, Rozempolska-Rucińska I. (2008). An insertion/deletion polymorphism in the 3’UTR encoding region of the porcine prolactin (PRL) gene. Animal Science Papers and Reports, 26 (3), 183-189.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy