Grzegorz Gil - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Grzegorz Gil

  • dr Grzegorz Gil
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Politologii

Specjalnością naukową dr. Gila są stosunki międzynarodowe. Autor ponad 20 publikacji – w tym pierwszej na gruncie nauki polskiej monografii nt. upadania państw w stosunkach międzynarodowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemu państw dysfunkcjonalnych, niepaństwowej przemocy oraz umiędzynarodawianiu procesów państwotwórczych.

Wybrane osiągnięcia naukowe

1. Wystąpienia podczas konferencji międzynarodowych (m.in. w Sztokholmskim Instytucie Badań nad Pokojem Międzynarodowym).
2. Wizyty studyjne w siedzibie ONZ, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (Genewa) oraz Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (Bruksela).
3. Członek sieci eksperckiej „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (2017–2019).
4. Opiekun naukowy Koła Debat Oksfordzkich UMCS.
5. Juror w cyklu Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

Wybrane publikacje naukowe

1. Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, Lublin 2015.
2. Doubletake: Is Ukraine a Failed State, “New Eastern Europe” 2015, No 3-4, s. 97-103.
3. Prospects for post-conflict (de)stabilisation of Libya, “TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs” 2015, nr 10/1, s. 53-70.
4. Prawo okupacji a międzynarodowe budowanie państwa: mój przyjaciel wróg, „Studia Prawnicze” 2016, numer 4, Instytut Nauk Prawnych PAN, s. 7-38.
5. The Obama administration’s state-building in Afghanistan, “TEKA of the Commission of Political Science and International Affairs” 2017, nr 12/2, s. 85-103.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy