Grzegorz Marcin Wójcik - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Grzegorz Marcin Wójcik

  • dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. UMCS, prof. PJATK
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Specjalizuje się w neuronauce obliczeniowej oraz ilościowej elektroencefalografii. Doktorat (2004) w zakresie fizyki komputerowej oraz habilitacja (2013) w dyscyplinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej umożliwiają mu zastosowanie podejścia modelowania teoretycznego, symulacji komputerowej oraz metod neurofizjologii eksperymentalnej w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania kory mózgu wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z autyzmem. Jest kierownikiem Zakładu Neuroinformatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto wykłada oraz prowadzi badania naukowe w obszarze neuronauki społecznej i zastosowań metod Big Data w Polsko-Japońskiej Akademii Technik komputerowych w Warszawie.

Wybrane publikacje naukowe

1. G. M. Wojcik, “Electrical parameters influence on the dynamics of the hodgkin-huxley liquid state machine,” Neurocomputing, vol. 79, pp. 68–78, 2012.
2. G. M. Wojcik, “Self-organising criticality in the simulated models of the rat cortical microcircuits,” Neurocomputing, vol. 79, pp. 61–67, 2012.
3. G. M. Wojcik and W. A. Kaminski, “Liquid state machine and its separation ability as function of electrical parameters of cell,” Neurocomputing, vol. 70, no. 13–15, pp. 2593–2697, 2007.
4. M. Ważny and G. M. Wojcik, “Shifting spatial attention – numerical model of posner experiment,” Neurocomputing, vol. 135C, pp. 139–144, 2014.
5. G. M. Wojcik and W. A. Kaminski, “Liquid state machine built of hodgkin-huxley neurons and pattern recognition,” Neurocomputing, vol. 58– 60, pp. 245–251, 2004.

 

Wykłady i artykuły tego wykładowcy