Wojciech Janicki - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Wojciech Janicki

  • dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Specjalizuje się w geografii politycznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: geografii politycznej, migracji, mniejszościach narodowych i etnicznych, konfliktach, problemach globalnych oraz rozwoju regionalnym.

Wybrane publikacje naukowe

1. Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego, 2015. UMCS Lublin, s. 292.
2. Why Do They Need the Arctic? The First Partition of the Sea, 2012. Arctic, vol. 65, No. 1, s. 87-97. Calgary, Arctic Institute of North America.
3. The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, 2012. European Urban and Regional Studies, Vol. 20, Issue 3, s. 299-313. Współautor: J. Bański.
4. Minority recognition in nation-states – the case of Silesians in Poland, 2009. Chapters of Modern Human Geographical Thought (red. T. Drobik, M. Sumberova) s. 155-184. Cambridge Scholars Publishing.
5. The New European Post-National Society: Questioning the Internal-International Migration Dichotomy, 2009. W: Boundaries in Motion. Rethinking Contemporary Migration Events (red. O.Hofírek, R.Klvaňová, M.Nekorjak), s.191-212. Centre for the Study of Democracy and Culture, Sociology Series, vol. 8, Brno.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy