Maciej Jońca - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Maciej Jońca

  • dr hab. Maciej Jońca, prof. nadzw. KUL
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Wydział Prawa i Administracji

Historyk sztuki. Interesuje się prawem karnym starożytnego Rzymu oraz wpływem prawa rzymskiego na kulturowy krajobraz współczesnego świata.
Autor monografii: „Parricidium w prawie rzymskim”, „Głośne rzymskie procesy karne”, „Laudatio Turiae – funebris oratio uxori dedicata (Pochwała Turii – mowa pogrzebowa ku czci żony)”, „Prawo rzymskie. Marginalia”, „Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym”.
Obecnie kieruje zespołem badawczym finansowanym z Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu „Rzymskie prawo karne. Instytucje”.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy