Rafał Koszyk - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Rafał Koszyk

  • mgr Rafał Koszyk
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biuro Promocji

Psycholog specjalizujący się w psychologii stresu i motywacji oraz psychologii sportu. Prezes Lubelskiej Fundacji Sportów Zimowych, którą prowadzi od 2016 roku. Współpracujący z Akademickim Związkiem Sportowym, Polskim Związkiem Bobslei i Skeletonu, Akademickim Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie oraz Polską Akademią Rozwoju i Sportu, gdzie prowadzi szereg wykładów związanych z motywacją i radzeniem sobie ze stresem, oraz działa w sferze wizerunku i reklamy, co mieści się w jego głównym kręgu zainteresowań naukowych. Współorganizator wielu akcji informacyjno – promocyjnych oraz wydarzeń i szkoleń sportowych. W swojej pracy dużą wagę przykłada do bezpośrednich kontaktów interpersonalnych oraz do znajdywania kompromisu w nawet najtrudniejszych sprawach.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy