Motywacja i motywowanie w karierze zawodowej w oparciu o zaspakajanie potrzeb - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Motywacja i motywowanie w karierze zawodowej w oparciu o zaspakajanie potrzeb

Skrócony opis

Umiejętne motywowanie innych oraz zdobywanie samemu motywacji jest niemal niezbędne do osiągania obranych przez siebie celów. Każdy człowiek ma swoje potrzeby, które zostały podzielone według hierarchii, opracowanej przez Abrahama Maslowa – warto ją poznać i mieć świadomość wpływu naszych potrzeb na podejmowane przez nas działania.

Zagadnienia

1. Definicja motywacji
2. Obniżenie poziomu motywacji
3. Potrzeba zmian
4. Współczesne koncepcje motywacji
5. Klasyczna piramida potrzeb Maslowa
6. Piramida potrzeb w odniesieniu do życia codziennego

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady