Anna Ksykiewicz-Dorota - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Anna Ksykiewicz-Dorota

  • dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Wydział Nauk o Zdorwiu

Jest Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kierownikiem Katedry i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie.
Absolwentka Lubelskiego Wydziału Pielęgniarskiego AM o specjalności – administracja.
Posiada specjalizację pierwszego stopnia z medycyny społecznej oraz p.o. specjalisty z zakresu zdrowia publicznego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na: organizacji i zarządzaniu w systemach zdrowotnych (w tym w podsystemie pielęgniarstwa), zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście planowania kadr, samodzielności decyzyjnej, analizie obciążeń fizycznych i psychicznych oraz ocenie jakości opieki pielęgniarskiej.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Opracowanie norm obsad pielęgniarskich/położniczych dla różnych oddziałów szpitalnych krajowego szpitalnictwa.
2. Narzędzia do oceny jakości w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
3. Przystosowanie metod analizy ergonomicznej do oceny obciążeń fizycznych na pielęgniarskich/położniczych stanowiskach pracy.

Wybrane publikacje naukowe

1. Factors affecting Polish nurses’ willingness to recommend the hospital as a place of care. (Czynniki wpływające na gotowość polskich pielęgniarek do rekomendowania szpitala jako miejsca opieki. )[AUT.] Maria Kózka*, Tomasz Brzostek, Maria Cisek, Piotr Brzyski, Lucyna Przewoźniak, Teresa Gabryś, Maria Ogarek, Krzysztof Gajda, Anna Ksykiewicz-Dorota. Med. Pr. 2016 t. 67 nr 4 s. 447-454.
2. Nursing care quality and post-operative wound infections. [AUT.] Marek Kos*, Agnieszka Dziewa, Anna Ksykiewicz-Dorota, Bartłomiej Drop, Michał Kos. Pol. J. Public Health 2016 t. 126 nr 1 s. 13-18.
3. Jakość opieki pielęgniarskiej w profilaktyce szpitalnego zapalenia płuc. (The quality of nursing care in the prevention of nosocomial pneumonia.)[AUT.] Agnieszka M. Dziewa, Anna Ksykiewicz-Dorota. Zakażenia 2016 t. 16 nr 2 s. 66-71.
4. Profesjonalizm pielęgniarek jako element oceny satysfakcji rodziców/opiekunów dzieci z opieki pielęgniarskiej. (Nurses’ professionalism as a component of evaluation of parents/caregivers satisfaction with nursing care.)[AUT.] Ewa Smoleń*, Anna Ksykiewicz-Dorota. Med. Pr. 2015 t. 66 nr 4 s. 549-556.
5. Scope of nursing care in Polish intensive care units. [AUT.] Mariusz Wysokiński*, Anna Ksykiewicz-Dorota, Wiesław Fidecki. Biomed Res. Int. [online] 2013 vol. 2013 [brak nr] art. ID 463153, s. 1-9, bibliogr. poz. 28, [przeglądany 8 stycznia 2014]. Dostępny w: http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2013/463153.pdf.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy