Justyna Libera - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Justyna Libera

  • dr inż. Justyna Libera
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Specjalizuje się w technologii żywności i żywieniu człowieka.
Dodatkowo, jej zainteresowania skupiają się na dietetyce i żywieniu człowieka, innowacyjnych rozwiązaniach w technologii produktów mięsnych oraz żywności funkcjonalnej wzbogaconej w probiotyki.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Opracowanie technologii karkówki wieprzowej fermentowanej przy udziale probiotyków z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium (2015-2017).
2. Opracowanie technologii wykorzystania pestek winogron (odpadu poprodukcyjnego) jako źródła substancji o charakterze przeciwutleniającym w technologii wędlin (2016).
3. Opieka merytoryczna nad konsultacjami dietetycznymi udzielanymi przez studentów „Dietetyki”, obywających praktykę zawodową w Poradni Dietetycznej Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie (2016-2017).
4. Prowadzenie warsztatów skierowanych do uczniów i przedszkolaków z placówek oświatowych województwa lubelskiego, dotyczących prawidłowych zachowań żywieniowych, w ramach profilaktyczno-edukacyjnej działalności Poradni Dietetycznej Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie (2016-2017).
5. Udział w realizacji grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. przetwórstwa jagnięciny metodami ekologicznymi oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa mięsa (2017).

Wybrane publikacje naukowe

1. Justyna Libera, Małgorzata Karwowska, Dariusz M. Stasiak, Zbigniew J. Dolatowski (2015): Microbiological and physicochemical properties of dry-cured neck inoculated with probiotic of Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12. Int. J. Food Sci. Technol. Vol. 50 Issue 7, s.1560-1566, DOI: 10.1111/ijfs.12806.
2. Karolina Wójciak, Justyna Libera, Dariusz M. Stasiak, Danuta Kołożyn-Krajewska (2017): Technological aspect of Lactobacillus acidophilus Bauer, Bifidobacterium animalis BB-12 and Lactobacillus rhamnosus LOCK900 USE in dry-fermented pork neck and sausage. J. Food Process. Preserv. Vol. 41 Issue 3, s.1-9, doi: 10.1111/jfpp.12965.
3. Justyna Libera, Marcin Maksymiec, Karolina Wójciak (2016): Bioaktywne związki pochodzenia roślinnego w procesie redukcji masy ciała. [W:] Wybrane zagadnienia z zakresu medycyny i nauk pokrewnych /red. M. Szala, Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s.7-18, 978-83-65598-29-5.
4. Justyna Libera, Agnieszka Latoch, Marcin Maksymiec, Monika Szendała, Katarzyna Kozłowicz (2016): Ocena możliwości wykorzystania odpadu poprodukcyjnego (pestek winogron) w technologii fermentowanych wędzonek. [W:] Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka: monografia naukowa /red. M. Stomy, A. Dudziak, Z. Kobusa, Lublin, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s.69-79, 978-83-63761-79-0.
5. Anna Kononiuk, Justyna Libera, Agnieszka Latoch, Małgorzata Karwowska (2017): Niekonwencjonalne metody utrwalania stosowane w przetwórstwie mięsa. [W:] Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji – żywność i środowisko /monografia naukowa pod red. A. Dudziak, M. Stomy, L. Rydzaka, Lublin, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s.111-122, 978-83-63761-92-9.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy