Paweł Michalski - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Paweł Michalski

  • dr Paweł Michalski
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej

Specjalizuje się w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie oraz uprawie roślin sadowniczych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na oddziaływaniu czynników na jakość i trwałość owoców.

Najważnijesze osiągnięcia naukowe

1. Uzyskanie pozytywnego oddziaływania dokarmiania dolistnego na wzrost i plonowanie roślin sadowniczych.
2. Udokumentowanie konieczności stosowania przerzedzania zawiązków, w sytuacji kiedy chcemy uzyskać owoce wysokiej jakości.
3. Udokumentowanie możliwości wykorzystania ozonu w czasie przechowywania owoców miękkich.

Wybrane publikacje naukowe

1. Michalski P. 2016. Innowacyjne rozwiązania wpływające na pozbiorczą trwałość owoców. W: Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka. Pod red. T. Tarko, I. Drożdż, D. Najgebauer-Lejko, A. Duda-Chodak, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków, s. 166-174.
2. Michalski P. 2016. Nowe rozwiązania wpływające na trwałość przechowywania owoców jagodowych. Informator Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol., Wydanie specjalne. XII Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku „Jagodowe trendy 2016”, s. 55-58.
3. Michalski P. 2016. Ozonisation of fruit extends storage life. EFM nr 1, s. 11-13.
4. Michalski P. 2015. Wady i zalety systemów ozonowania. Informator Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol., Wydanie specjalne. XI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku „Jagodowe trendy 2015”, s. 66-68.
5. Michalski P. 2014. Technika ozonowania owoców jagodowych. Informator Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol., Wydanie specjalne. X Konferencja Sadownicza. „Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych Kraśnik 2014”, s. 95-96.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy