Izabela Pastuszko - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Izabela Pastuszko

  • mgr Izabela Pastuszko
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Akademickie Centrum Kultury

Prezes Fundacji Lubelska Agora Modernizmu, którą prowadzi od 2016 r. Organizuje Festiwal Lubelskie Dni Modernizmu (w maju 2017 r. odbyła się jego druga edycja), który jest przełożeniem efektów prowadzonych badań doktorskich na język edukacji kulturalnej i promocji dziedzictwa Lublina okresu późnego modernizmu. Powojenna architektura i urbanistyka oraz czynniki polityczno-społeczne związane z działalnością projektową w okresie PRL-u, stanowią główny obszar jej zainteresowań badawczych.

Wybrane publikacje naukowe

1. Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie, Lublin 2013;
2. Firmitas, utilitas, venustas? Urban complex and the architecture of the Lublin campus in the context of three Vitruvius principles, [w:] The city and Universities. Białystok Lublin Wrocław, (red.) Natalia Przesmycka, Lublin 2014;
3. Historia przestrzeni. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako budownictwo dla mas [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty, Warszawa 2017;
4. współautorstwo z dr Hubertem Mącikiem rozdziału pt.: Architektura Lubelszczyzny
w latach 1944-1956, [w:] Lubelszczyzna w latach 1944-1956, (red.) Mariusz Mazur, Tomasz Osiński, IPN – zgłoszone do druku;
5. Plany urbanistyczne Lublina lat 50. XX w. Nowa ideologia czy przedwojenna kontynuacja?, „Rocznik Lubelski”, 2017, t. 43 – w druku.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy