Teresa Pękala - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Teresa Pękala

  • dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. UMCS
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Filozofii i Socjologii

Autorka i redaktorka 12 książek i ponad 100 artykułów naukowych. Specjalizuje się w estetyce filozoficznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na historii estetyki polskiej, problemach estetyki i sztuki współczesnej oraz badaniach dotyczących doświadczenia czasu, przeszłości oraz historii i pamięci w kontekście procesów estetyzacji. Od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa i członka zarządu Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Współorganizowała dwa Polskie Kongresy Estetyczne (2006, 2010) i Światowy Kongres Estetyki w 2013 roku. Jest autorką i recenzentką projektów wydawniczych serii Klasycy Estetyki Polskiej, znaną w środowisku naukowym organizatorką ogólnopolskich interdyscyplinarnych konferencji, poświęconych współczesnej kulturze i sztuce. Pod redakcją prof. Pękali ukazała się pierwsza anglojęzyczna publikacja poświęcona recepcji twórczości znanego polskiego filozofa i artysty – S.I.Witkiewicza.

Wybrane publikacje naukowe

1. Witkacy. Logos and the Elements. Interdysciplinary Studies in Performance, (ed.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York – Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien, Frankfurt am Main 2017.
2. Teatr, teatralizacja, performatywność, (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2016.
3. Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
4. Mieczysław Wallis. Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie,
Universitas, Kraków 2004.
5. Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy