Czy o gustach się nie dyskutuje? - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Skrócony opis

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Tobie podoba się taka, a nie inna osoba, a Twojemu przyjacielowi lub znajomemu całkiem ona nie pasuje? Twój gust oparty jest na wrażeniach estetycznych i na smaku, które mają niebagatelny wpływ na to jak postrzegasz otaczający Cię świat? Dowiedz się więcej na temat estetyki i poznaj interesującą teorię Davida Hume’a!

Zagadnienia

1. W życiu codziennym gust i smak estetyczny traktowane są jako właściwość indywidualna, a sądy na ich podstawie wydawane jako bezdyskusyjne. Wykład poświęcony jest filozoficznej genezie takiego przekonania.
2. Kategoria smaku estetycznego była przedmiotem badań osiemnastowiecznych brytyjskich estetyków, którzy zastanawiali się, co jest podstawą wydawania sądów mówiących, że coś jest piękne lub brzydkie. Zaprezentowana została propozycja rozwiązania tego problemu przez Davida Hume’a, który sformułował kilka warunków „sprawdzianu smaku” pozwalających uznać, że sąd jednego człowieka stoi wyżej od sądu drugiego. Koncepcja Hume’a, aczkolwiek dyskusyjna, zawiera szereg trafnych spostrzeżeń dotyczących fundamentalnych podstaw krytyki artystycznej. Temat prawomocności ocen estetycznych nie traci na aktualności, ponieważ w świecie mediów i polityki, aksjologiczna autonomia sztuki nieustannie jest naruszana.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady