Andrzej Radomski - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Andrzej Radomski

  • dr hab. Andrzej Radomski, prof. nadzw. UMCS
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Humanistyczny

Kulturoznawca zajmujący się badaniem kultury cyfrowej, a w szczególności: kultury Internetu i społeczeństwa informacyjnego, kultury wizualnej, cyberkultury, płci w kulturze współczesnej, a także humanistyką cyfrową i zastosowaniem narzędzi informatycznych do badania świata kultury i historii. Autor pięciu książek i ponad stu artykułów. Wypromował pięciu doktorów. Twórca pierwszego w polskiej humanistyce czasopisma internetowego: Kultura i Historia (2001, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl). Twórca pierwszego w Unii Europejskiej periodyku multimedialnego: Medialica (2017, www.medialica.umcs.lublin.pl). Redaktor Naczelny wydawnictwa e-naukowiec (2014, www.e-naukowiec.eu). Redaktor naczelny portalu: Wiedza i Edukacja (2008-2016, www.wiedzaiedukacja.eu).

Wybrane publikacje naukowe

1. Kultura – Prawda – Poznanie, Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, Lublin, 1994,
2. Kultura – Tekst – Historiografia, wyd. UMCS, Lublin, 1999,
3. Historiografia w kulturze współczesnej, wyd. UMCS, Lublin, 2006,
4. Nauka – Internet – Historia, Lublin, 2014,
5. Humanistyka w świecie Informacjonalizmu, Lublin, 2015.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy