Płeć w kulturze: narzucana czy wybierana, czyli o przypadku kanadyjki Kori Dot - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Płeć w kulturze: narzucana czy wybierana, czyli o przypadku kanadyjki Kori Dot

Skrócony opis

Ciekawi Cię na czym polega mechanizm tworzenia płci kulturowej, a może zastanawiasz się o co chodzi z podziałem na płcie i dlaczego niektórzy decydują się na dekonstrukcję własnej płci poprzez wybór jej nieokreśloności? Obejrzyj ten film i dowiedz się więcej o kulturze… I samym sobie!

Zagadnienia

1. Kultura jako rzeczywistość myślowa i jako dyskurs.
2. Kultura jako władza.
3. Płeć kulturowa jako opresja.
4. Binarne opozycje: męskość – kobiecość.
5. Wyzwalanie się z uniwersaliów kulturowych dotyczących płci.

Pobierz sylabus

Zobacz inne Wykłady