Przemysław Stpiczyński - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Przemysław Stpiczyński

  • dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadzw. UMCS
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informatyk i matematyk. Pełni funkcję kierownika Zakładu Informatyki na UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na projektowaniu i implementacji wysokowydajnych algorytmów na współczesne komputery równoległe dużych mocy oraz klastry komputerowe, adaptacji oprogramowania dla efektywnego wykorzystania możliwości współczesnych hybrydowych komputerów wielordzeniowych, projektowaniu i implementacji systemów wieloagentowych, strukturach danych i algorytmach, metodach numerycznych oraz geoinformatyce.

Wybrane publikacje naukowe

1. Stpiczyński, P., and Zubik-Kowal, B. Fast parameter estimation for cancer cell progression and response to therapy. In Integral Methods in Science and Engineering. Volume 2, C. Constanda et al., Eds. Springer International Publishing, 2017, pp. 265-274.
2. Stpiczyński, P. Vectorized algorithm for multidimensional Monte Carlo integration on modern GPU, CPU and MIC architectures. The Journal of Supercomputing (2017).
3. Stpiczyński, P. Semiautomatic acceleration of sparse matrix-vector product using OpenACC. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9574 (2016), pp. 143-152
4. Szalkowski, D., and Stpiczyński, P. Using distributed memory parallel computers and GPU clusters for multidimensional Monte Carlo integration. Concurrency and Computation Practice and Experience 27, 4 (2015), 923-936.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy