Dominik Szwajgier - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Dominik Szwajgier

  • dr hab. inż. Dominik Szwajgier
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Nak o Żywności i Biotechnologii

Specjalizuje się w technologiach fermentacyjnych, a także analizie żywności i żywieniu człowieka. Obszar jego zainteresowań naukowych koncentruje się na: technologii produkcji słodu i piwa, chorobie Alzheimera, degradacji polisacharydów nie skrobiowych oraz przeciwutleniaczach i związkach o działaniu przeciwzapalnym w żywności.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Autor lub współautor 44 recenzowanych publikacji naukowych, kilkunastu doniesień konferencyjnych i 1 patentu.
2. Promotor 29 prac magisterskich, 19 prac inżynierskich i licencjackich, promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej.
3. Główny wykonawca w 1 projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej i w 4 projektach finansowanych przez MNiSW (kierownik projektu finansowanego przez MNiSW).
4. Wielokrotny laureat nagrody JM Rektora UP.

Wybrane publikacje naukowe

1. Szwajgier D., Baranowska-Wójcik E., Borowiec K. Phenolic acids exert anticholinesterase and cognition-improving effects. Curr. Alzheimer Res. 2017, in press.
2. Szwajgier D., Borowiec K., Pustelniak K. The neuroprotective effects of phenolic acids: molecular mechanism of action. Nutrients 2017, 9(5), 477, doi:10.3390/nu9050477.
3. Borowiec K., Szwajgier D., Olejnik A., Kowalska K., Targoński Z. Effects of a bilberry preparation on selected cell lines of the digestive system. Czech J. Food Sci. 2016, 34(4): 300–305.
4. Borowiec K., Szwajgier D., Targoński Z., Demchuk O.M., Cybulska J., Czernecki T., Malik A., Cholinesterase inhibitors isolated from bilberry fruit. J. Funct. Foods 2014, 11, 313–321. DOI: 1010.1016/j.jff.2014.10.008.
5. Szwajgier D., Anticholinesterase activity of phenolic acids and their derivatives. Z. Naturforsch. C 2013, 68c, 125–132.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy