Ewelina Widelska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Ewelina Widelska

  • mgr inż. Ewelina Widelska
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Jej specjalnością naukową i zarazem obszarem zainteresowań naukowych jest architektura krajobrazu w zakresie zarówno konserwatorskim (związanym z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego), jak również w zakresie nowoczesnych technik i technologii stosowanych we współczesnych realizacjach obiektów architektury krajobrazu.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Realizacja zielonej ściany na południowej elewacji budynku rektoratu UP w ramach grantu PARP (Duży Bon) na opracowanie oraz wdrożenie znacząco ulepszonego wyrobu „ogrody wertykalne zewnętrzne” we wrześniu 2015 r. oraz prowadzenie badań – kierownik zespołu badawczego na UP w Lublinie.
2. Realizacja zielonej ściany w ramach zadania: opracowanie „znacząco ulepszonego wyrobu w postaci ogrodu wertykalnego do zastosowania zewnętrznego przeznaczonego na północne elewacje budynków” w kwietniu 2017 r. Praca była wykonywana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego – Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” – edycja 2015 (umowa OKP/U-189/2016) – członek zespołu badawczego na UP w Lublinie.
3. Udział w przygotowaniu wniosku grantowego: Building networks for training in urban biodiversity, na potrzeby projektu badawczego: Marie Curie Urban Biodiversity ITN, w ramach współpracy z Anglia Ruskin University, Cambridge UK; 2012.
4. Organizacja warsztatów studenckich z zakresie „Nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu”, a w nich: technologia hydroizolacji w oparciu o EPDM w kontekście stawów kąpielowych (grudzień 2014 i maj 2015); ogrody wertykalne; place zabaw; wewnętrzne i zewnętrzne ogrody biznesowe.
5. Nawiązanie współpracy zagranicznej z jednostką badawczo-naukową w Dreźnie – Schlósserland Sachsen (Schlóssern, Burgen und Garten im Schlosserland Sachsen).

Wybrane publikacje naukowe

1. Milecka M., Widelska E., 2014, The garden complex of Villa Rosea in Nałęczów. Former elite prestige and contemporary functions / Założenie ogrodowe przy Willi Różna w Nałęczowie. Dawny prestiż elit wobec współczesnych funkcji obiektu, Czasopismo Techniczne 5-A/2014, ISSN 0011-4561, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 163-177.
2. Milecka M., Widelska E., 2015, New opportunities of financing revitalisation of historical garden compositions in thelight of their conservation / Nowe możliwości finansowania rewaloryzacji historycznych kompozycji ogrodowych a ich ochrona [w:] Czasopismo Techniczne 5A/2015, ISSN 0011-4561, Politechnika Krakowska, s.143-155.
3. Milecka M., Widelska E., 2015, Transformation of Franciscans monastic gardens in Kazimierz Dolny / Przekształcenia ogrodów klasztornych franciszkanów z Kazimierza Dolnego [w:] Czasopismo Techniczne 5A/2015, ISSN 0011-4561, Politechnika Krakowska, s.343-364.
4. Milecka M., Rylke J., Widelska E. i in., 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w kulturze. Tom 1., Wydawnictwo Wydziału Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu w UP w Lublinie.
5. Jóźwik R., Kot N., Milecka M., Rylke J., Widelska E., Hortyńska P., Malwski S., 2016, Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni, Wydawnictwo Wydziału Ogrodnictwa.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy