Marek Wiertel - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Marek Wiertel

  • dr Marek Wiertel
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Specjalizuje się w spektrometrii anihilacji pozytonów, spektrometrii Mössbauerowska oraz metodach neutronograficznych. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół nauk ścisłych, a dokładniej – skupiają się na fizyce doświadczalnej. Naukowo interesuje się również zastosowaniem metod jądrowych w badaniach fazy skondensowanej.

Najważnijesze osiągnięcia naukowe

1. Praktyczne opanowanie i stosowanie w badaniach naukowych metody zaburzonych różniczkowych korelacji gamma-gamma – doktorat w tym zakresie.
2. Zdobycie umiejętności i zastosowanie w badaniach oddziaływań nadsubtelnych w związkach międzymetalicznych metody spektrometrii efektu Mössbauera.
3. Opanowanie metod spektroskopii neutronowej w ramach stażu naukowego w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).
4. Zdobycie kompetencji w zakresie spektroskopii czasów życia pozytonów i zastosowanie jej metod w badaniach nanokompozytów.

Wybrane publikacje naukowe

1. Z. Surowiec, M. Wiertel, A. I. Beskrovnyi, J. Sarzyński and J. J. Milczarek „Investigations of microscopic magnetic properties of the pseudo-binary system (Zr1-xTix )Fe2 ” J. Phys.: Condens. Matter 15 (2003) 6403.
2. M. Wiertel, Z. Surowiec, J. Sarzyński, M. Budzyński, A. I. Beskrovny „Structural and magnetic investigations of Sc(Fe1xNix)2 compounds by means of Mössbauer effect and neutron diffraction” Nukleonika 52 suppl. 1 (2007) s67.
3. A.V. Tsvyashchenko, L.N. Fomicheva, V.B. Brudanin, O.I. Kochetov, A.V. Salamatin, A. Velichkov, M. Wiertel, M.Budzynski, A.A. Sorokin, G.K.Ryasniy, B.A. Komissarova, M. Milanov „111Cd time-differential perturbed angular correlation study of pressure-induced valence changes in YbAl2” Phys. Rev. B 76 045112 (2007).
4. M. Wiertel, Z. Surowiec, W. Gac and M. Budzyński „Positron Annihilation in MnFe2O4/MCM-41 Nanocomposite” Acta Phys. Pol., A 125 (3) (2014) 793.
5. M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac „Study on the effect of atmospheric gases adsorbed in MnFe2O4_MCM-41 nanocomposite on o-Ps annihilation” Nukleonika 60(4) (2015) 783.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy