O Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Ze względu na obecną, trudną sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczne, a także zachowanie obowiązujących standardów bezpieczeństwa, uczelnie publiczne Lublina wspólnie z Urzędem Miasta Lublin stanęły na wysokości zadania i zorganizowały wspólną, innowacyjną formułę festiwalu online pod nazwą Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Inicjatywa pozwala na zachowanie ciągłości w upowszechnianiu, promowaniu oraz popularyzowaniu nauki i badań naukowych w społeczeństwie i stanowi jednocześnie doskonały przykład wzajemnej, bardzo dobrej współpracy w celu realizacji misji i wizji Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Dzięki wirtualnej formie uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć transmisję na żywo całego programu, bez konieczności wychodzenia z domu. Dla kandydatów na studia zostały stworzone specjalne wirtualne stoiska lubelskich publicznych uczelni wyższych oraz Miasta. Mimo nowych okoliczności, dzięki nowoczesnym, technicznym rozwiązaniom będziemy mogli zachować atmosferę bliskich spotkań z przyszłymi studentami, nawiązać interakcje oraz przede wszystkim ułatwić proces rekrutacji do szkół wyższych. Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców krajowych i międzynarodowych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, samorządowców, osób starszych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W trakcie dwóch pierwszych dni wydarzenia, w dniach 22 – 23.09.2020 r. zostaną zaprezentowane polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury. W części naukowej będą to niezwykle ciekawe i inspirujące projekty naukowo-badawcze, w tym osiągnięcia i działania poszczególnych uczelni na polu walki z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W części artystycznej ukazane zostaną dokonania lubelskich uczelni i Miasta Lublin w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

Podczas trzeciego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki (24.09.2020 r.), odbędą się tzw. Wirtualne Drzwi Otwarte UMCS, UP, KUL, UM, PL oraz Miasta Lublin, które z pewnością okażą się niezwykle interesujące dla uczniów szkół średnich. Tego dnia organizatorzy ukażą potencjał każdej z publicznych lubelskich uczelni, a także zaprezentują ofertę kształcenia skierowaną do maturzystów. Podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych będzie możliwa interakcja na żywo pomiędzy uczelniami, a uczestnikami w ramach paneli: Nauka nie musi być nudna, The vibes, Success stories i Kampusy studenckie oraz na specjalnych live chatach, gdzie osoby zainteresowane podjęciem studiów w Lublinie, będą mogły uzyskać odpowiedz na nurtujące ich pytania w trzech wersjach językowych: angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki są bezprecedensowym i unikalnym na skalę ogólnopolską projektem. To wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz Urzędu Miasta Lublin. Wydarzenie stanowi odpowiedź na aktualną sytuację epidemiczną, a co za tym idzie wyzwania czasów kryzysu, w których przyszło nam żyć. Dzięki tej inicjatywie, uczelnie Lublina i Urząd Miasta, razem przyczyniają się do wzmocnienia potencjału intelektualnego i społeczno-gospodarczego Lublina i województwa lubelskiego zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *