Paweł Sadowski - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Paweł Sadowski

  • dr Paweł Sadowski
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Prawa i Administracji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS. Od 2006 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska. W swojej pracy orzeczniczej orzeka w szczególności w sprawach z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, oddziaływań na środowisko, prawa wodnego, prawa górniczego i geologicznego oraz zagospodarowania przestrzennego i transportu.
Współautor podręczników akademickich z zakresu prawa konstytucyjnego i ustroju organów państwowych (pod redakcją prof. dr. hab. Wiesława Skrzydło „Polskie Prawa Konstytucyjne”, pod red. prof. Ewy Gdulewicz „Konstytucyjny system organów państwowych”), z zakresu prawa ochrony środowiska (pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka „Prawo ochrony środowiska”) oraz artykułów naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Autor monografii dotyczącej funkcjonowania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureat nagrody im. Grzegorza Leopolda Seidlera i Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy