Paweł Wrona - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Paweł Wrona

  • mgr Paweł Wrona
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Humanistyczny

Absolwent Historii i doktorant w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Laureat II nagrody w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Członek Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, w którym był przewodniczącym Wydziału Naukowo-Badawczego.
Współpracuje z Archiwum Państwowym w Lublinie, Państwowym Muzeum na Majdanku i Ośrodkiem Brama Grodzka „Teatr NN”.
Lubi łączyć teorię z praktyką, poszukując nowoczesnych dróg rozwoju zarówno w działalności naukowej, jak i społecznej. Zajmuje się także marketingiem, dziennikarstwem oraz public relations.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy