Andrii Trofimchuk - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Andrii Trofimchuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mam 19 lat, studiuję Zarządzanie, specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem.

Największy dotychczasowy sukces

Za jeden ze swoich największych sukcesów uważam to, że dostałem umowę o praktyki płatne od firmy Deloitte, po sukcesywnym przejściu 3-godzinnej rozmowy rekrutacyjnej, chociaż od wielu znajomych słyszałem, że dostanie się do Wielkiej Czwórki w moim wieku i etapie studiów jest niemożliwie. Po nieoczekiwanej zmianie okoliczności, niestety, musiałem zrezygnować z tej możliwości, ale nie patrząc na to, mimo wszystko byłem dumny z siebie.

Motywuje mnie do działania

Mój ojciec (wzorzec mocy charakteru), mama (wzorzec życzliwości).

Plany na przyszłość

Staram się żyć teraźniejszością.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Bariery i ograniczenia istnieją tylko w umysłach ludzi. Ludzkość zawsze jest trendem. Mężczyznę tworzą maniery. Przypadki nie istnieją.

Zainteresowania/pasje

ASG, sztuki walki, polityka, ekonomia, PR, projekty ekologiczne, innowacje, historia rozwoju firm liderów.

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Miłość, Zmiana, Stan umysłu, Kultura, Wolontariat.

Ulubione miejsce w Lublinie

Fontanna LSM na os. Mickiewicza.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Uważam Lublin za odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu. Miasto wszechstronnie się rozwija. W jednym z ogólnopolskich konkursów przedsiębiorczości, w których brałem udział, w top 5 liderów znalazły się dwa zespoły z Lublina. Miasto inspiracji z łatwością może stać domem dla każdego, kto nie boi się wyzwań.

Poznaj pozostałych Ambasadorów