Piotr Bielak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Piotr Bielak

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Mam 18 lat i jestem uczniem III klasy liceum, profil matematyczno-fizyczny.

Największy dotychczasowy sukces

Finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Motywuje mnie do działania

Piękno rzeczywistości widoczne w prawach fizyki.

Plany na przyszłość

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Warszawskim.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Nie dawać się zwyciężyć przeciwnościom, nie zniechęcać się trudnościami.

Zainteresowania/pasje

Fizyka, astronomia.

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Szkoła, znajomi, Stare Miasto, UMCS, autobusy linii 55.

Ulubione miejsce w Lublinie

Park Saski.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Tak.

Poznaj pozostałych Ambasadorów