Filip Turbalski - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Filip Turbalski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jestem 23-letnim studentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 16 roku życia jestem także aktywny zawodowo oraz zaangażowany w działalność społeczną. Od lipca 2015 r. pełnię funkcję prezesa zarządu Fundacji Wspierania Samorządności „Nasza Dzielnica”.

Największy dotychczasowy sukces

Autor dwóch zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, radny trzech kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, a także przewodniczący VII kadencji, członek i sekretarz Rady Dzielnicy Sławinek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, stypendysta Rektora UMCS dla najlepszych studentów.

Motywuje mnie do działania

Przede wszystkim chęć zmian na rzecz społeczności lokalnej i widoczne efekty dotychczasowej działalności. Ważna jest również aktywność innych osób, które poświęca swój wolny czas i energię na działalność społeczną stanowiąc jednocześnie inspirację dla innych.

Plany na przyszłość

Stworzenie Lubelskiej Akademii Obywatelskiej składającej się z cyklu warsztatów, wykładów i spotkań z inspirującymi gośćmi. Ważną rolę w mojej działalności odegrała możliwość uczestnictwa w licznych programach społeczno-obywatelskich. Obecnie zależy mi, żeby podobną szansę otrzymała szersza grupa zdolnej i aktywnej młodzieży z województwa. Istotny jest dla mnie także aspekt dalszego podnoszenia wiedzy i kształcenia w obszarze prawa poprzez podjęcie studiów doktoranckich.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Najważniejsze to podążać za ideami i marzeniami, niezależnie od chwilowych niepowodzeń – w myśl słów Platona: „Nie obrażaj się na bieg zdarzeń. One i tak tego nie zrozumieją”.

Zainteresowania/pasje

Piłka nożna, geopolityka i prawo administracyjne, w szczególności prawo samorządu terytorialnego.

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Dom i rodzina, dzielnica Sławinek, Zamek Lubelski, koziołek, cebularz.

Ulubione miejsce w Lublinie

Czuję się silnie związany z dzielnicą Sławinek – to wyjątkowe dla mnie miejsce.
Z dzieciństwa miło wspominam również weekendowe spacery po zielonym Osiedlu Moniuszki oraz świeże owoce z targu przy ul. Braci Wieniawskich.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Lublin ma ogromny potencjał wynikający głównie z niesamowitych ludzi, których pomysły i doświadczenia powinny być w większym stopniu wykorzystywane przez rządzących miastem.

Poznaj pozostałych Ambasadorów