Magdalena Drwal - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Magdalena Drwal

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mam 24 lata, obecnie studiuję Produkcję medialną na Wydziale Politologii UMCS. Ukończyłam studia z Gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (uzyskany tytuł inżyniera) – w tym czasie byłam członkiem Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS i Studenckiego Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji „Globtroter” UMCS. Obecnie współpracuję z TV UMCS działającą przy Inkubatorze Medialno-Artystycznym w ACK UMCS Chatka Żaka. Zajmuję się także wolontariatem we współpracy m.in. z Domem Słów oraz Towarzystwem dla Natury i Człowieka.

Największy dotychczasowy sukces

Świadomość, że wykorzystałam pojawiające się podczas studiów możliwości rozwoju i poznania nowych ludzi, a także świadomość, że jestem tu gdzie jestem.

Motywuje mnie do działania

Chęć nieustannego rozwoju – jest tyle możliwości sprawdzenia siebie!

Plany na przyszłość

Śladem Sławomira Idziaka – nominacja do Oscara za zdjęcia.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Pierwsza – maksymalnie wykorzystać czas studiów, by poznać siebie i zweryfikować plany na przyszłość. Druga – dołączyć do jakiegoś wolontariatu, bo spotyka się tam niezwykłych ludzi.

Zainteresowania/pasje

Praca z kamerą, fotografia, podróże, partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, historia rozwoju obszarów zurbanizowanych.

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

„Drugi dom”, kultura, festiwale, motor rozwoju, „okno” na wschód.

Ulubione miejsce w Lublinie

Ogród Botaniczny UMCS.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Lublin to odpowiednie miejsce na „start”. Akademicka atmosfera pozwala wejść w tkankę miasta z głową pełną pomysłów. Rozwijanie pasji jest możliwe na różnych płaszczyznach. Z kolei biznesowy klimat sprzyja dość bezbolesnemu wkroczeniu w świat dorosłych. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Poznaj pozostałych Ambasadorów