Maria Gołębiowska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Maria Gołębiowska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mam 24 lata, jestem studentką V roku I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 5 lat niezmiennie angażuję się w działalność Oddziału Lublin IFMSA-Poland oraz International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), jak również jestem czynną działaczką Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM Lublin.

Największy dotychczasowy sukces

Moim największym sukcesem jest zaszczepienie w sobie motywacji i pasji do codziennego działania w myśl dewizy: “Think globally act locally” – Myśl globalnie, działaj lokalnie. Moja działalność umożliwiła mi: na arenie lokalnej wraz ze stworzonym przeze mnie English Division Team przeprowadzenie ponad 400 (150 osobiście) akcji dla mieszkańców Lublina oraz studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu zdrowia publicznego, edukacji medycznej, praw człowieka oraz czterokrotne przewodniczenie i prowadzenie inicjatywy charytatywnej Culture Night, promującej wielokulturowość Lublina, jak również stworzenie jedynego studenckiego magazynu UM Lublin The IFMSAian; w ramach działalności ogólnopolskiej: zainicjowanie i przewodniczenie dwóm edycjom Ogólnopolskiej Szkoły Chirurgicznej oraz międzynarodowej szkoły chirurgicznej First International Surgical Summerschool dla studentów z całej Polski oraz studentów z licznych uczelni medycznych na świecie, a także – w ramach działalności międzynarodowej – jako dwukrotny Międzynarodowy Koordynator ds. Etyki i Praw Człowieka w Medycynie i dwukrotny Asystent Światowy Wiceprezydenta ds. Projektów w International Federation of Medical Students’ Associations, wspieranie realizacji projektów międzynarodowych, krajowych i lokalnych na całym świecie.

Motywuje mnie do działania

Moją największą motywacją jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Każdy projekt, w który angażuję całą swoją pasję i serce, ma na celu przekazanie zdobytych doświadczeń i wiedzy, aby kolejne pokolenia koordynatorów, trenerów – studentów medycyny mogły przekazywać swoją motywację i energię do działania społecznego i umiejętnie wykorzystywały zdobyte umiejętności w celu wypełnienia swojej życiowej misji – najlepszego działania dla dobra pacjenta.

Plany na przyszłość

Moją przyszłość medyczną wiążę z neurochirurgią, której tajniki zgłębiałam podczas praktyk w Japonii oraz Korei Południowej, jednakże nie wyobrażam sobie moich przyszłych działań bez zaangażowania społecznego, które mogłam rozwijać na arenie lokalnej oraz międzynarodowej w ramach staży w World Medical Association, udziale w obradach Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz UNESCO Bioethics Unit. Dzięki powyższym działaniom zdecydowałam się na wybór przyszłej medycznej i społecznej drogi, podczas której chcę nadal działać w wypełnianiu medycznej misji oraz w inicjatywach społecznych, jak również dzięki swojej pracy promować Lublin na arenie międzynarodowej.

Cenne wskazówki dla rówieśników

“Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.” Eleanor Roosevelt, “Jeśli mój umysł może to sobie wyobrazić, a moje serce może w to uwierzyć, to mogę to osiągnąć.” Muhammad Ali, “Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi nad Tobą.” Jacek Wejroch.

Zainteresowania/pasje

Oprócz zainteresowań medyczno-społecznych, moimi artystycznymi pasjami są śpiew (rozrywkowy oraz “białym głosem”), odkrywanie kultury azjatyckiej oraz literatura (dzieła Szekspira i literatura II Wojny Światowej).

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Miasto wiecznej, nieprzerwanej pasji. Magnes dla artystów każdej dziedziny. Przestrzeń wielokierunkowego rozwoju. Miejsce multikulturowej współpracy. Dom, w którym kultywuje się polską historię, tradycje i zwyczaje.

Ulubione miejsce w Lublinie

Moim ulubionym miejscem w Lublinie jest Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego, gdzie zaczęła się moja niezwykła podróż z IFMSA-Poland, i gdzie organizowałam pierwsze spotkania oraz inicjatywy charytatywne.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Oczywiście! Lublin to dla mnie miasto nieprzerwanej artystycznej i społecznej inspiracji, w którym kwitną również dziedziny naukowe i techniczne. Lublin to miejsce niezwykle przyjazne nowym inicjatywom i pomysłom młodych ludzi; odwiecznie wielokulturowe, sprzyjające wymianie historii, tradycji, doświadczeń oraz ukazujące oblicze tradycyjnej polskiej gościnności.

Poznaj pozostałych Ambasadorów