Piotr Łuczak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Piotr Łuczak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mam 21 lat, studiuję na III roku na kierunku matematyka i finanse. Jestem aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Finansistów UMCS.

Największy dotychczasowy sukces

Zostanie Ambasadorem sieci handlowej TESCO i reprezentowanie jej w środowiskach studenckich Lublina.

Motywuje mnie do działania

Chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Plany na przyszłość

Ukończenie studiów magisterskich związanych z finansami, następnie chciałbym pracować w bankowości w dziale zarządzania ryzykiem.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Jeżeli coś nam się nie powiodło – nie można się poddawać i trzeba dalej pracować nad postawionymi przed sobą celami. Warto pamiętać, że nawet dzięki niepowodzeniom nabieramy większego doświadczenia – co pozwala nam łatwiej realizować zadania, które dopiero będą przed nami.

Zainteresowania/pasje

Interesuję się Giełdą Papierów Wartościowych oraz podróżowaniem. Każdą wolną chwilę spędzam z przyjaciółmi lub na uprawianiu sportów, głownie pływaniu.

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Otwartość ludzi, miło spędzony czas, studia, rozwój, przyjaciele.

Ulubione miejsce w Lublinie

Plac Litewski i Ogród Saski ponieważ są to miejsca, w których lubię spędzać czas w ciepłe letnie dni.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Lublin jest idealnym miejscem do rozwijania swoich pasji i biznesu. Jest w nim wiele inicjatyw, które wspierają młode osoby w rozwoju naukowym. Przykładem takiej działalności jest Lubelski Uniwersytet Inspiracji. Dla kreatywnych osób mających plan na otworzenie własnej działalności powstały z kolei Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które dają szanse i narzędzia pozwalające na stawianie pierwszych kroków w świecie biznesu.

Poznaj pozostałych Ambasadorów