Mateusz Kasiak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Mateusz Kasiak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

28 lat. Wychowany w Przytyku, urodzony w Radomiu, od 9 lat związany z Lublinem. Młody dziennikarz, pracownik naukowy i wolontariusz. Obecnie pracuje w Grupie ZPR Media – wydawca i reporter w radiu Eska Lublin, reporter w telewizji NOWA TV. Doktorant III roku Nauk o Mediach na Wydziale Politologii UMCS. Absolwent filologii polskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz europeistyki. Członek Stowarzyszenia Erasmus Student Network, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autor kilkunastu artykułów naukowych, w tym do prestiżowych czasopism z punktowanej listy MNiSW. Organizator i współorganizator wydarzeń charytatywnych, naukowych i kulturalnych. Stypendysta Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotny stypendysta Rektora UMCS. Stypendysta Programu Erasmus. Odznaczony srebrnym medalem w konkursie na najlepszego absolwenta UMCS 2014. Laureat Nagrody i Stypendium im. Piotra Mroczyka 2017.

Największy dotychczasowy sukces

Choć czekam na większe, doceniam te małe.
Motywuje mnie do działania: rodzina i bliscy, mądrzy i odważni ludzie, deszczowa
i wiosenna pogoda, muzyka filmowa.

Plany na przyszłość

Wyreżyserować debiutancki film, podróż do Australii, nauczyć się języka portugalskiego, wydać książkę kulinarną, pokonać „wroga”, obronić doktorat.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Nie bójcie się podejmować trudnych decyzji i zmieniać planów. Rozmawiajcie z ludźmi i poznawajcie odpowiedzialnie środowisko, w którym żyjecie, mieszkacie, uczycie się i pracujecie. Miejcie oczy, uszy i ramiona szeroko otwarte. Nie ulegajcie toksycznym relacjom, nie bójcie się im nie ulegać.

Zainteresowania/pasje

Naukowo (genologia lingwistyczna, kultura języka, prasoznawstwo, językoznawstwo kulturowe, socjolingwistyka, nowe media, gender studies, film dokumentalny), hobbystycznie (kino europejskie, literatura, muzyka filmowa, alternatywna
i komercyjna, popkultura, współczesna biografistyka, historia mody, medycyna), praktycznie (dziennikarstwo, dydaktyka, edukacja medialna, pisarstwo, wolontariat, podróże, gotowanie
i kulinaria, jedzenie też).

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Przyjaciele, Stare Miasto, cebularz, zieleń, gościnność.

Ulubione miejsce w Lublinie

Out (wąwóz na Czubach, Ogród Saski, Zaułek Hartwigów, Cmentarz na Lipowej, Dachy Centrum Spotkania Kultur, Muzeum Wsi Lubelskiej, Ogród Botaniczny UMCS, Zalew Zemborzycki, Most Kultury). In (Centrum Kultury, Kino Bajka, Dom Słów, restauracje i kawiarnie).

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Obecnie Lublin to idealne miejsce do rozwijania swoich pasji, zwłaszcza w dziedzinie kultury. To miasto dające możliwości naukowego i artystycznego realizowania się, z piękną, choć czasem trudną historią i tradycjami. To także dobre miejsce do rozwijania biznesu, w szczególności mam na myśli małe i średnie firmy. Wielu moich znajomych, kończąc studia, wyjeżdża z Lublina, potem wraca, bo to właśnie w Lublinie znajduje satysfakcjonującą ich pracę. Odnajdują oni pewne nisze, wypełniają luki na lubelskim rynku, zajmując niezagospodarowane jeszcze biznesowo gałęzie kultury, sztuki, handlu, nowych mediów i technologii. Siła Lublina tkwi
w potencjale ludzi młodych. Widać to nie tylko na kampusach uniwersyteckich, ale także
w Centrum i zaułkach miasta. Dostrzegalne jest to nie tylko w sensie liczbowym, ale
i jakościowym. Lublin tętni życiem i energią młodości pod względem naukowym, imprezowym, ale i konceptualnym. Ludzie do 35 roku życia zakładają tu swoje działalności gospodarcze, kreują i wyznaczają nowe trendy życia zawodowego i rodzinnego. Są świetnie wykwalifikowani i wykształceni. Wiedzą jak żyć i pracować w mieście, bo rozumieją i znają nowoczesne miasto, potrafią wykorzystać możliwości, jakie daje im konsekwentnie prowadzona polityka zarządzania współczesnym miastem, jakim Lublin niewątpliwie stał się/staje się na przestrzeni ostatnich lat. Młodość w Lublinie ma także różne odcienie skóry, mówi wieloma językami i porozumiewa się odmiennymi kodami kulturowymi. Nie tylko dlatego, że młode pokolenie lublinian jest niezwykle tolerancyjne i otwarte, ale również ze względu na międzynarodowy charakter lubelskich uczelni. Co ważne, obcokrajowcy zostają w Lublinie, kontynuują naukę, podejmują tu chętnie pracę i zakładają rodziny. Lubelska wielokulturowość zdaje się być odbudowywana dzięki młodości właśnie i co ważne odbudowywana w sposób mądry. Wyszła ze sfery założeń i deklaracji. Dla przykładu podać można choćby pierwsze miejsce UMCS w zakresie umiędzynarodowienia polskich uniwersytetów w raporcie „Studenci Zagraniczni w Polsce 2017” przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Lubelska uczelnia osiągnęła współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%. Dlaczego Lublin? A dlaczego nie? Przynajmniej spróbuj się zainspirować!

Poznaj pozostałych Ambasadorów