Paweł Bącal - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Paweł Bącal

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Mam 18 lat i uczę się w III klasie liceum, profil społeczno-prawniczy.

Największy dotychczasowy sukces

Poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży, Wicemarszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.

Motywuje mnie do działania

Myśl, że zawsze mogę zrobić coś więcej od innych.

Plany na przyszłość

Studia na Wydziale Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), dalsza praca nad sobą, działania na rzecz lokalnej, ogólnokrajowej i europejskiej społeczności.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Codziennie stawiaj sobie cele, zapisuj je i odpowiadaj przed sobą czy zostały one zrealizowane.

Zainteresowania/pasje

Polityka europejska i światowa np. Austrii i Japonii, wystąpienia publiczne, historia Starożytnego Rzymu, teorie przywództwa, muzyka klasyczna.

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Możliwości, rozwój, różnorodność, otwartość, wyzwania.

Ulubione miejsce w Lublinie

Filharmonia.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Tak, ponieważ każdy ma tutaj możliwości do rozwijania się pod jakimkolwiek względem, robienia czegoś dla innych, przy jednoczesnym budowaniu swojej marki. Jeśli chcesz – możesz.

Poznaj pozostałych Ambasadorów