Vitalii Makhanets - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Młody Ambasador Lublina

post thumbnail

Vitalii Makhanets

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mam 21 lat, studiuję na KUL – drugi rok studiów II stopnia na kierunku Prawo w biznesie. Obecnie jestem członkiem Koła Naukowego Studentów Europeistyki EUROKUL, Prezesem Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie KUL, a także wolontariuszem projektu Open Integration oraz Ambasadorem KUL.

Największy dotychczasowy sukces

Pełnienie obowiązków Ambasadora CSR na Lubelszczyźnie (projekt koordynowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu), staże w Fundacji Nowy Staw, a także odbycie części studiów na uczelni niemieckiej oraz 3-miesięczne praktyki w Berlinie.

Motywuje mnie do działania

Ambitne osoby oraz ludzie sukcesu, muzyka Wagnera, podróże i własne małe sukcesy.

Plany na przyszłość

Zastanawiam się nad trzema opcjami: doktorat, studia w Niemczech lub własny biznes.

Cenne wskazówki dla rówieśników

Mieć konkretne cele w życiu. Każdego dnia robić sobie wyzwania, walczyć ze sobą, szukać i wykorzystywać każdą możliwość.

Zainteresowania/pasje

biznes, podróże, języki obce, dobre książki, sport.

Pięć pierwszych skojarzeń związanych z Lublinem

Rozwój, inspiracja, różnorodność, historia, współczesność.

Ulubione miejsce w Lublinie

Plac Litewski.

Czy Lublin to odpowiednie miejsce do rozwijania pasji i biznesu?

Jestem młodą i bardzo ambitną osobą. Lublin daje mi motywację do tego, aby mieć ambicje ale również możliwości, żeby je realizować i cały czas się rozwijać.

Poznaj pozostałych Ambasadorów